VSO Viertaal College Schagen

Hoep 28 1741 MC Schagen

 • doorgaande lijn met vervolgonderwijs en/of arbeid
 • aandacht voor sociale weerbaarheid
 • Schoolfoto van VSO Viertaal College Schagen
 • georganiseerd door de leerlingenraad, deze keer thema 'Gala'
 • uitgaan van de mogelijkheden en talenten

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van VSO VierTaal College Schagen. Een school voor leerlingen vanaf 12 jaar met een auditieve en communicatieve belemmering, slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en leerlingen met een communicatief meervoidoge beperking (CMB). 

We bieden onderwijs op niveau VMBO (basis, kader, TL) en Praktijkonderwijs (mbo, arbeid, beschut werk en dagbesteding)

Specialiteiten TAAL, COMMUNICEREN, ONDERWIJS op MAAT en werken nauw samen met regulier voortgezet onderwijs Regiuscollege in Schagen.

Naast de school hebben we een dienst ambulante begeleiding die leerlingen in het regulier onderwijs thuis-nabij ondersteuning biedt  

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment een deel van de informatie. Als er vragen zijn die in dit SchoolVenster niet worden beantwoord, nodigen wij u van harte uit om met ons contact te zoeken via bovenstaand telefoonnummer of emailadres. Informatie is ook te verkrijgen via onze website https://www.viertaalcollege-schagen.nl

Kenmerken van de school

 • Opbrengst gericht
 • Taal, Communiceren
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Onderwijs op maat
 • Samenwerking regulier VO

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

VierTaal College Schagen werkt nauw samen met regulier Voortgezet onderwijs Regiuscollege in Schagen 

 1. VMBO BBL, KBL en GTL; voor leerlingen met uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In drie jaar tijd doorlopen de leerlingen de eerste twee leerjaren van het VMBO. Daarna schakelen zij bij voorkeur naar het regulier voortgezet onderwijs waar zij, met ondersteuning van de dienst ambulante begeleiding, in staat gesteld worden hun VMBO diploma te behalen. Voor wie aangewezen blijft op voortgezet speciaal onderwijs is het mogelijk te schakelen naar een andere VSO school om daar een VMBO diploma te behalen.
 2. Praktijkstroom; voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidsgericht. In minimaal vijf jaar tijd doorlopen de leerlingen een volwaardig Praktijkstroom-traject gericht op het behalen van (landelijk erkende) branchecertificaten, examens en een diploma.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
32

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven