Vonk Schagen (voorheen Clusius College)

De Boomgaard 9 1741 MD Schagen

  • Schoolplein en entree
  • kantine
  • open leercentrum met computers
  • Dierverblijf met kassen
  • Technieklokaal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We willen graag dat onze leerlingen tevreden zijn en zich veilig voelen op school. We nemen daarom jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen. We analyseren de resultaten en we kijken welke dingen we kunnen behouden en versterken en waar we dingen kunnen verbeteren. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het onderzoek naar de oudertevredenheid 2022 is uitgevoerd door DUO onderwijsonderzoek. Het onderzoek is afgenomen onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerjaren (leerjaar 1 t/m 4).

We willen graag dat onze ouders tevreden zijn. We nemen daarom tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder ouders. We analyseren de resultaten en we kijken welke dingen we kunnen behouden en versterken en waar we dingen kunnen verbeteren. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven