Clusius College Schagen

De Boomgaard 9 1741 MD Schagen

  • Schoolplein en entree
  • kantine
  • open leercentrum met computers
  • Dierverblijf met kassen
  • Technieklokaal

Profielkeuze

Toelichting van de school

Er is een brede uitstroom. Na het behalen van hun diploma stromen leerlingen uit naar de volgende sectoren in het MBO: Zorg en Welzijn, Landbouw, Economie en Techniek.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2020 - 2023.
 
Het Clusius College Schagen is een school waar de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op een succesvolle toekomst. Dat doen we door:

Onderwijs te bieden met ruime aandacht voor leerlingen zodat zij een optimale ontwikkeling kunnen doormaken, waarbij zij hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen t.b.v. de cognitieve, sociale en emotionele groei, met als uiteindelijk doel:

  • het behalen van een passend diploma;
  • het goed kunnen functioneren in het vervolgonderwijs; 
  • het goed kunnen functioneren in een dynamische wereld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke leerling haalt bij hem/haar passend diploma. De zorgstuctuur is dusdanig ingericht dat wij deze doelstelling kunnen realiseren. Leerlingen maken gebruik van verschillende specialisten die hen met raad en daad bijstaat. In het zorgbeleidsplan staat de uitvoering beschreven hoe wij die zorg bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven