De Burcht

Rijksstraatweg 24 2171 AL Sassenheim

Schoolfoto van De Burcht

In het kort

Toelichting van de school

De Burcht is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. (VSO-ZMOK). Het is de interne school van Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim. Alle leerlingen die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen krijgen onderwijs op school De Burcht. 

De leerlingen hebben een verschillende onderwijsachtergrond  en niet zozeer een specifieke ZMOK-problematiek. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze zijn geplaatst in een justitiële inrichting.

De Burcht heeft als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun bestaande onderwijstraject, dan wel voor te bereiden op een nieuw school- of arbeid traject. Daarnaast ronden leerlingen schooltrajecten af met diploma’s.

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?