ISW Sweelincklaan

Sweelincklaan 1 2692 BA 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van ISW Sweelincklaan
  • Schoolfoto van ISW Sweelincklaan
  • Schoolfoto van ISW Sweelincklaan
  • Schoolfoto van ISW Sweelincklaan
  • Schoolfoto van ISW Sweelincklaan

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

ISW heeft een schoolplan opgesteld. In dit plan zijn vanuit de missie (inclusief een uitwerking daarvan) de ambities beschreven die de algemene uitgangspunten van het te voeren beleid vormen.

Het locatieplan is een afgeleide van dit ISW schoolplan. In het  locatieplan worden vanuit dit kader concrete doelstellingen vertaald in activiteiten die leiden tot een invulling van het ISW beleid. De activiteiten geven daarnaast inzicht in de prioriteiten die de locatie heeft.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan wordt systematisch aangegeven hoeveel zorg er wordt besteed aan leerlingen. Het betreft zowel de aandachtsgebieden pedagogisch/didactisch als sociaal/emotioneel. Ook is in het plan zichtbaar hoe de school effectieve leerling besprekingen (ELB) organiseert en hoe leerlingen met een speciale zorgbehoefte (LWOO, LGF, etc.) worden ondersteund.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven