Wartburg College, Beroepencollege De Swaef

Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam

 • Schoolfoto van Wartburg College, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Wartburg College, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Wartburg College, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Wartburg College, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Wartburg College, Beroepencollege De Swaef

In het kort

Toelichting van de school

Beroepencollege De Swaef is dé locatie van het Wartburg College voor beroepsgericht vmbo-onderwijs.

Leren door doen
In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen het vak MijnBeroep. Ze gaan tijdens deze lessen praktisch aan de slag in de verschillende beroepsgerichte profielen. Leerlingen kiezen hun profiel voor het vervolg van het vmbo op basis van ervaringen.

Zorg nodig?

Zorg en begeleiding is belangrijk! Voor alle leerlingen, maar zeker voor leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning of een andere zorgbehoefte. We willen de zorg bieden die een leerling nodig heeft om op een positieve manier de onderwijsloopbaan op onze locatie te vervolgen. 

Vanuit onze christelijke visie op onderwijs bieden we een veilig pedagogisch klimaat vanuit de Bijbelse opdracht: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Kenmerken van de school

 • Reformatorisch
 • Beroepencollege
 • Leren werkt!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Voorlichtingsavond voor ouders

  Meer informatie

 2. Open dag voor toekomstige leerlingen en ouders

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
611

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting