Schreuder College De Villeneuvestraat

De Villeneuvestraat 24 3053 ZV Rotterdam

Schoolfoto van Schreuder College De Villeneuvestraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Schreuder College locatie De Villeneuvestraat biedt onderwijs aan leerlingen met een complexe gedragsproblematiek of een gedragsstoornis tussen de 12 en 19 jaar op het niveau Praktijk Onderwijs. Doel van het onderwijs is leerlingen te begeleiden naar een maatschappelijke positie. Dit zal in de meeste gevallen een baan zijn. Dit proberen we te bereiken middels een intensief stage programma.

Kenmerken van de school

  • Veilige School certificaat
  • VSO Cluster 4
  • Niveau Praktijk Onderwijs
  • Toeleiding naar werk
  • Veilig Pedagogisch Klimaat

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?