Recon openluchtschool

Dordtsestraatweg 472 3075 BN Rotterdam

  • Schoolfoto van Recon openluchtschool
  • Schoolfoto van Recon openluchtschool
  • Schoolfoto van Recon openluchtschool
  • Schoolfoto van Recon openluchtschool

In het kort

Toelichting van de school

Recon openluchtschool is een openbare school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) in Rotterdam Zuid. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 13 tot 20 jaar met een medische problematiek. Voor toelating is een (chronische) ziekte uitgangspunt. De school heeft een regionale functie.

Het VSO heeft twee afdelingen Recon Pro (praktijkonderwijs) en Recon College (vmbo, havo en Recon op Maat).

Onze school krijgt miv 1 januari 2024 nieuwbouw. Projectbureau Boag begeleidt ons bij dit trajact en architect RoosRos heeft een schitterend ontwerp gemaakt. Zie een impressiefoto's.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Recon openluchtschool Pro bieden wij praktijkonderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. We combineren theorie en praktijk in ons lesprogramma. Goed onderwijs geven met een team van professionals staat bij ons voorop. De inrichting van de zorg maakt dit mogelijk.

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogamma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, RoM (Recon op Maat). Onderwijs is leidend en de nodige zorg en ondersteuning vanzelfsprekend. Er wordt toegewerkt naar een volwaardig diploma, waarbij een verlengd traject mogelijk is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?