Melanchthon Kralingen

Vredenoordplein 60 3061 PX Rotterdam

  • Schoolfoto van Melanchthon Kralingen
  • Schoolfoto van Melanchthon Kralingen
  • Schoolfoto van Melanchthon Kralingen
  • Schoolfoto van Melanchthon Kralingen
  • Schoolfoto van Melanchthon Kralingen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In mei 2023 hebben de leerlingen van alle leerjaren het tevredenheidsonderzoek ingevuld.

Wij zijn trots op het gemiddelde cijfer van 7,2 (landelijk 6,5). De leerlingen zijn zeer te spreken over o.a. de rol van de mentorde begeleiding, de buitenschoolse activiteiten en de communicatie over de resultaten.

We merken dat onze leerlingen het afgelopen jaar ook kritischer zijn geworden op enkele punten dan ze voorheen waren. Zo scoren we iets lager op de sfeer in de school (van 7,7 naar 7,2), pesten (van 9,6 naar 9,1) en de kwaliteit van de leraren (van 7,7 naar 7,0).  Dit is goed te verklaren: de twee jaar coronapandemie, inclusief 3 schoolsluitingen en de landelijke lerarentekorten zijn hier zichtbaar. Opvallend is namelijk dat onze vmbo-bl groep juist aanzienlijk hoger scoort dan de afgelopen jaren. We konden hen tijdens de afgelopen jaren geheel naar school halen, ook tijdens de coronamaatregelen van 1,5 meter.

Leerlingen beoordelen de school voor het gevoel van Veiligheid een 9,2 op een schaal van 1 tot 10.

Voor 2022-2023 hebben we twee belangrijke speerpunten benoemd, om de afgezakte scores positief te kunnen beïnvloeden:

1) We zetten in op de kwaliteit van de docenten en de lessen, o.a. door vaker lessen te bezoeken en trainingen te organiseren om de kwaliteit van de lessen te vergroten. Er is een tweede begeleider nieuwe docenten aangesteld, om ook de groeibriljanten mee te nemen in de kwaliteitsslag.

2) Ten tweede zullen we pesten prioriteren in de organisatie. Vooral door het in de lessen bij alle docenten hoger op de agenda te zetten, maar  ook door het thema nadrukkelijker in de projectweken te verankeren. Discriminatie en racisme zal daardoor ook gelijk verminderen, terwijl de sfeer in de school daardoor (verder) verbetert.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Melanchthon Kralingen is in 2013 gecertificeerd als veilige school door de Gemeente Rotterdam.
In 2016 heeft een re-audit plaatsgevonden, die ons wederom het certificaat 'Veilige School' heeft opgeleverd. Ons beleid t.a.v. de veiligheid en veilige schoolklimaat is gerelateerd aan het SAFE-model (Schoolcultuur, Aantrekkelijk onderwijs, Fysieke veiligheid en Externe samenwerking).
Als school organiseren we regelmatig bijeenkomsten en activiteiten rondom de (sociale) veiligheid (denk aan sociale media en mediawijsheid) voor leerlingen en ouders. In 2019 zijn we opnieuw beoordeeld tijdens een re-audit Veilige School en in 2022 nogmaals, zonder enige aanbevelingspunten! We mogen derhalve stellen dat Melanchthon Kralingen een Veilige School is! 

In het kader van de burgerschapsvorming lopen de leerlingen de "Schoolwacht". Dit is een project in school, waarbij leerlingen leren hoe duurzaam om te gaan met hun omgeving. Daarnaast participeren we in diverse wijkcommissies en hebben we goede contacten met de schoolverpleegkundige, onze leerplichtambtenaar en wijkpolitie.

In het tevredenheidonderzoek onder leerlingen, dat jaarlijks wordt afgenomen in alle leerjaren, waarderen onze leerlingen het schoolklimaat met een 6,8 (landelijk 6,4) en de veiligheid in de school met een 9,2.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In 2022 hebben we alle ouders gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Met het gemiddelde cijfer van een 8,6 (landelijk 7,3) zijn wij zeer tevreden. 

Met deze waardering geven ouders aan dat zij tevreden zijn over het geboden onderwijs, de veiligheid en sfeer in school en de communicatie naar hen toe. Duidelijke schoolregels scoort net als heldere informatieverstrekking hoog bij de ouders. Begeleiding door de mentor wordt door de ouders gemiddeld zelfs gewaardeerd met een 9,6!

We scoren het 'laagst' op Mijn kind kan zijn/haar talenten ontwikkelen (7,9) en De school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd blijft in school (7,7).

Actieve ouderparticipatie vinden wij belangrijk. Alle leerlingen bij ons starten het schooljaar samen met hun ouders/verzorgers met een jaarstartgesprek. Onze speerpunten blijven veiligheid, kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in school, immers in een veilige en sfeervolle leerwerkomgeving wordt er volgens ons resultaatgericht gewerkt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven