CBSplus, school voor havo en mavo

Roerdomplaan 42 3084 NM Rotterdam

Schoolfoto van CBSplus, school voor havo en mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Kies een van onze vier profielen

Met ingang van 1 augustus 2019 biedt CBSplus vier profielen aan in de bovenbouw. Dus niet alleen Economie en Maatschappij, maar ook Natuur en Gezondheid (NG), Natuur en Techniek (NT) en Cultuur en Maatschappij (CM).De tijd dat je alleen het profiel E&M kon kiezen op onze school, is na 1 augustus 2019 voorbij. We bieden een volledige havo-bovenbouw aan, met vier profielen. Ervaren leraren geven de vakken die bij deze profielen horen. Binnen elk profiel zoeken we ook naar de invalshoek van bedrijven. We zijn niet voor niets een ondernemende school in wereldhandelsstad Rotterdam. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan van CSG Calvijn biedt u als ouder, leerling of medewerker bij onze school een integrale beschrijving van alle vormen van zorg en begeleiding die op CSG Calvijn ten behoeve van onze leerlingen in overleg met de betreffende medewerkers zijn ontwikkeld. Dit Ondersteuningsplan van CSG Calvijn is het vervolg op het tweede schoolbrede Zorgplan dat in 2010 werd gepubliceerd.  Deze vervolgversie voldoet aan de behoefte aan herijking van het geformuleerde ondersteuningsbeleid als gevolg van de vele ontwikkelingen rondom jeugdhulp en Passend Onderwijs. Begeleiding van leerlingen ontwikkelt zich, past zich aan nieuwe inzichten aan, verbreedt zich, verdiept zich en versmalt zich soms ook (als begeleidingsinterventies geen effect blijken te hebben). Kortom, net als onderwijs is ook leerlingondersteuning continu in beweging.   Passend onderwijs en jeugdhulp vanuit de gemeente zijn respectievelijk in augustus 2014 en januari 2015 gestart, de verwachting is dat er de komende jaren nog wijzigingen zullen volgen en er in de praktijk veel geleerd gaat worden, waarna werkwijzen en afspraken gewijzigd zullen worden. Jaarlijks zal daarom gekeken worden of het ondersteuningsplan van CSG Calvijn geactualiseerd moet worden.  Bij alle verandering blijft echter met overtuiging de opvatting overeind dat leerlingen van CSG Calvijn de beste begeleiding verdienen. Begeleiding die persoonlijk en op maat is; begeleiding die een optimale ontplooiing ondersteunt. Het Ondersteuningsplan beschrijft hoe de leerlingondersteuning op Calvijn geregeld is en welke visie daaraan ten grondslag ligt.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven