Portus Juliana

Talingstraat 6 3082 MH Rotterdam

  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 verloopt conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Als het laatste adviesgesprek is geweest en u heeft het “adviesformulier met unieke code” ontvangen, kunt u langs komen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Een afspraak maken is mogelijk vanaf maandag 2 maart tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een kennismakingsgesprek en het adviesformulier bij ons is ingeleverd, kijken wij of een leerling toelaatbaar is. Tevens is dit de bevestiging van de aanmelding.  De kennismakingsgesprekken zullen op afspraak plaatsvinden vanaf woensdag 4 maart. Uiterlijk maandag 23 maart zullen zowel de ouders als de basisschool per brief worden geïnformeerd over het genomen plaatsingsbesluit.

Aansluitend zullen wij contact opnemen met de basisscholen voor een warme overdracht.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met behulp van o.a. de huiswerkbegeleiding lukt het de meeste leerlingen om in 4 jaar het diploma te halen. Een klein percentage stroomt vroegtijdig uit (minder dan 5%) en een nog kleiner percentage doubleert weleens een jaar!
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het streven van Calvijn Juliana is om minimaal 95% slagingspercentage te realiseren. Afgelopen jaar is dat weer goed gelukt met een gemiddeld percentage voor GL en TL van 97,9%!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Afgelopen jaar weer goede examencijfers behaald. Ook het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen was minimaal, ruim binnen de door de inspectie toegestane marge van 0,5!

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluaties

Excellente School

In juni 2022 heeft Calvijn Juliana voor de 5e keer het predicaat Excellente School ontvangen. Het profiel van de school als (t)huiswerkvrije school in de wijk Charlois in Rotterdam leidt tot uitermate goede resultaten. Calvijn Juliana is er zeer trots op dit predicaat vanaf 2013 (m.u.v. 2015) te mogen dragen. Het predicaat geldt nu tot 2025!

Schooltoezicht

Het schooltoezicht wordt verzorgd door de inspectie van het onderwijs. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school getoetst; als er geen belangrijke tekortkomingen zijn, vindt geen verder onderzoek plaats. Portus Juliana heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Bij het laatste Inspectiebezoek (mei 2022) was het eindoordeel GOED.

Collegiale visitatie

Alle scholen van CVO, waaronder Portus Juliana, zijn betrokken bij het project collegiale visitatie (schoolbezoeken) dat is opgezet samen met de scholen van Lucas Onderwijs (uit Den Haag en omstreken).

De doelstellingen van de collegiale visitatie zijn het realiseren van een sterke vorm van reflectie tussen scholen en het versterken van de systematische kwaliteitszorg in de scholen.

 

Terug naar boven