Portus Juliana

Talingstraat 6 3082 MH Rotterdam

  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana
  • Schoolfoto van Portus Juliana

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen in de gemengde leerweg wordt beïnvloed door een aantal leerlingen die het beroepsgerichte vak uit de gemengde leerweg als extra vak gedaan hebben/doen. Zij hebben dus eigenlijk een VMBO-T diploma gehaald met als extra vak het beroepsgerichte vak. Hier worden ze echter gerekend tot de sector economie of zorg en welzijn (gemengde leerweg).
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan van CSG Calvijn en het schoolprofiel van Koers Vo Juliana een Calvijnschool biedt u als ouder, leerling of medewerker bij onze school een beschrijving van alle vormen van zorg en begeleiding. Begeleiding van leerlingen ontwikkelt zich, past zich aan nieuwe inzichten aan, verbreedt zich, verdiept zich en versmalt zich soms ook (als begeleidingsinterventies geen effect blijken te hebben). Kortom, net als onderwijs is ook leerlingondersteuning continu in beweging. Jaarlijks zal daarom gekeken worden of het ondersteuningsplan geactualiseerd moet worden. Bij alle verandering blijft echter met overtuiging de opvatting overeind dat leerlingen van Juliana de beste begeleiding verdienen. Begeleiding die persoonlijk en op maat is; begeleiding die een optimale ontplooiing ondersteunt. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de leerlingondersteuning op Juliana geregeld is en welke visie daaraan ten grondslag ligt.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven