Accent Praktijkonderwijs Centrum

Vijverhofstraat 97 3032 SH Rotterdam

Schoolfoto van Accent Praktijkonderwijs Centrum

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,4
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wegens corona pandemie zijn er in schooljaar 19/20 en 20/21 geen enquêtes afgenomen.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven