Laurens Lyceum

Voorhout 100 3055 ES Rotterdam

Met onze kleine klassen ben jij goed in beeld bij ons en kunnen we, indien nodig, snel maatwerk leveren.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn heel trots op ons veilige klimaat in de school. Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze betrokken docenten en mentoren zorgen voor deze veilige sfeer samen met de leerlingen. In het versterkt mentoraat komt deze betrokkenheid terug. Dit in combinatie met onze kleine klassen zorgt ervoor dat onze leerlingen  de mentor zien als de persoon waar ze alles bij kwijt kunnen en waar zij altijd van op aan kunnen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Laurens Lyceum is een relatief kleine middelbare school. De school ligt aan de noordelijke rand van Rotterdam, op de grens met de gemeente Lansingerland. De leerlingen worden zorgvuldig begeleid door het docententeam, mentoren, plv-tl en het ondersteuningsteam. Bij incidenten weten de leerlingen de weg naar hun begeleiders snel te vinden. Als het nodig is, wordt er snel actie ondernomen waarbij geen enkele partij wordt overgeslagen. De school werkt nauw samen met begeleidende instanties zoals de wijkagent. Uit de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen blijkt dat zij de school zien als een veilige omgeving.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Laurens Lyceum staat bekend om de fijne sfeer en de aandacht voor alle leerlingen. De persoonlijke aandacht vanuit ons versterkt mentoraat wordt dan ook heel erg gewaardeerd door ouders. Dit geldt ook voor het weren van mobieltjes in de klas.

Op het Laurens kennen we een betrokken ouderraad, waarbij wij inspelen op thema’s die leven onder onze leerlingen en ouders door het organiseren van bijvoorbeeld lezingen en informatiebijeenkomsten. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1

Terug naar boven