Laurens Lyceum

Voorhout 100 3055 ES Rotterdam

Schoolfoto van Laurens Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan 2020-2024 bevat een heldere omschrijving van de Missie en Visie van het Laurens Lyceum en van de identiteit, pedagogiek, onderwijskundige vormgeving, personeelsbeleid en kwaliteitszorg van de school.

In het schoolplan 2020-2024 staan borging, optimalisering en innovatie centraal, met het fleXmodel en flexrooster als verbindende factor in de wijze waarop we het onderwijs organiseren. De ambities en doelen voor 2020-2024 staan in het schoolplan beschreven en toegelicht.

Jaarlijks wordt op basis van het schoolplan een schoolbreed activiteitenplan gemaakt, waarin de doelen en in te zetten acties voor het betreffende schooljaar verder zijn uitgewerkt.

U vindt het schoolplan 20-24 op onze website: https://www.laurenslyceum.nl/uploads/Schoolplan2024.pdf

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan 21-24 bevat een beschrijving van de ondersteuningsstructuur van het Laurens Lyceum. 

Het plan beschrijft de geboden ondersteuning, de betrokken personen en instanties en als bijlage het dyslexiebeleidsplan.

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven