Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media

Stadhoudersplein 35 3039 ER Rotterdam

  • Schoolfoto van Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media
  • Schoolfoto van Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media
  • Schoolfoto van Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media
  • Schoolfoto van Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media
  • Schoolfoto van Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO voor Vormgeven & Media

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het VMBO voor Vormgeven en Media is een vakschool. Alle leerlingen doen examen in het vak Media, Vormgeven & ICT. De school heeft dus ook geen andere beroeps gerichte vakken.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze opdracht:

Het VMBO voor Vormgeven en Media verzorgt kwalitatief en innovatief onderwijs, gericht op de wereld  van vormgeven, media, communicatie, ICT en technologie. We verzorgen samenhangende onderwijsprogramma’s, waarbij elke leerling wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontwikkelen en verantwoording te nemen voor het eigen leerproces. Het onderwijs is praktisch, uitdagend en zoveel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsproces van de individuele leerling. Dit alles in een plezierige omgeving waar de leerlingen zich prettig en veilig voelen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Grafisch Lyceum Rotterdam stimuleert zijn leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Sommige leerlingen hebben hier extra hulp bij nodig. We proberen deze hulp zoveel mogelijk 'op maat' te leveren.
Binnen het VMBO voor Vormgeven en Media hebben alle medewerkers - van concierge tot docent- een rol in de begeleiding van de leerlingen. Concierges zien leerlingen vooral buiten de lessen functioneren. Zij signaleren vaak eerder dan de andere medewerkers of een leerling veel gepest wordt of niet goed in de groep ligt. Medewerkers van de administratie merken snel op als leerlingen veel absent gemeld worden of veel tussentijds naar huis gaan. Docenten merken vaak de leer- en/of gedragsproblemen op in de les.
Het is belangrijk dat al deze signalen tijdig worden opgepikt en dat daar direct actie op wordt ondernomen. Deze actie moet in eerste instantie zo laag mogelijk in de organisatie plaatsvinden. Opschalen naar het niveau van mentor, bouwcoordinator of andere instanties moet pas gebeuren als dat echt nodig is. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat we te lang blijven " tobben" met een leerling. Is het duidelijk dat een probleem de expertise van een medewerker overstijgt, dan moet de zorg tijdig worden overgedragen naar een mentor, bouwcoordinator of andere instantie.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven