SGM Montessori Lyceum Rotterdam

Schimmelpenninckstraat 17 3039 KS Rotterdam

Schoolfoto van SGM Montessori Lyceum Rotterdam

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt de school in het voorjaar een Veiligheidsmonitor af onder leerlingen en personeel. Helaas was het aantal respondenten op de havo dit jaar te laag om een betrouwbaar beeld te geven.

Daarnaast neemt de school deel aan de onderzoeken uitgevoerd door de GGD.

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SCHOOLKLIMAAT

Het RML zorgt voor een veilige omgeving, waarin leerlingen kunnen oefenen en experimen­teren en waarin ze oog hebben voor elkaar. Impliciete waarden daarin zijn vertrouwen in elkaar, respect voor elkaar en een grote mate van gelijkwaardigheid tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Het RML ziet vrijheid als ruimte voor ontwikkeling, maar ook als een middel om te leren omgaan met regels en gebondenheid.    

Het belang van veiligheid en gelijkwaardigheid maakt dat er (vooral in onderbouwklassen) regelmatig aandacht wordt besteed aan de omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten. Dat kan individueel gebeuren, maar ook wel groepsgewijs in de mentoruren. Het RML beschikt over een pestprotocol, waarvan de uitvoering in eerste instantie bij mentoren en bij de counselors ligt.

In schooljaar 2010-2011 is het eerste deel van het drieluik Vanzelfsprekendheden in de school geïntroduceerd, waarin praktische gedragsregels zijn vastgelegd. Er is een versie voor leerlingen, een voor ouders en een voor medewerkers. De school wil daarmee leerlingen, ouders en medewerkers bewust maken van de verantwoordelijkheid die bij de verschillende geledingen samen ligt. Een nieuwe versie van de Vanzelfsprekendheden is in voorbereiding.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven