SGM Montessori Lyceum Rotterdam

Schimmelpenninckstraat 17 3039 KS Rotterdam

Schoolfoto van SGM Montessori Lyceum Rotterdam

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Voor alle duidelijkheid, de leerlingen in deze categorie zijn geen schoolverlaters die zonder startkwalificatie in de maatschappij terechtkomen. Schoolverlaters in de onderbouw gaan doorgaans naar het vmbo-t (mavo) een schooltype dat het RML zelf niet aanbiedt, de schoolverlaters in de bovenbouw stromen vrijwel altijd door naar het volwassenonderwijs. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Examenleerlingen kunnen in de periode tussen het einde van hun lessen en het begin van het Centraal Examen alvast in de examenzaal, aan hun eigen examentafeltje werken. Die periode begint met een verplichte ‘examendag’ waarop leerlingen moeten werken met oefenmateriaal van een vak naar keuze dat daarna in eveneens verplichte lessen wordt besproken. Deelname aan het verdere programma, het maken van oefeningen en het bestuderen van examenstof is niet verplicht maar leerlingen maakten er graag gebruik van, evenals van de facultatieve lessen waar vragen beantwoord kunnen worden en oefenstof wordt besproken. De ervaring leert dat alleen al deze extra aandacht bijdraagt aan het zelfvertrouwen van examenkandidaten.

In samenwerking voor After's Cool wordt een ondersteuningsprogramma voor havo-leerlingen aangeboden (Lenteschool). Leerlingen worden door het docententeam geselecteerd en voorgedragen voor deelname. Na een intakegesprek met ouder en leerling worden afspraken gemaakt over deelname aan dit extra programma. Deelnemers volgen voor twee vakken een extra programma gedurende de tweede week van de meivakantie.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Examenleerlingen kunnen in de periode tussen het einde van hun lessen en het begin van het Centraal Examen alvast in de examenzaal, aan hun eigen examentafeltje werken. Die periode begint met een verplichte ‘examendag’ waarop leerlingen moeten werken met oefenmateriaal van een vak naar keuze dat daarna in eveneens verplichte lessen wordt besproken. Deelname aan het verdere programma, het maken van oefeningen en het bestuderen van examenstof is niet verplicht maar leerlingen maakten er graag gebruik van, evenals van de facultatieve lessen waar vragen beantwoord kunnen worden en oefenstof wordt besproken. De ervaring leert dat alleen al deze extra aandacht bijdraagt aan het zelfvertrouwen van examenkandidaten.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven