Emmauscollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap voor Vwo en Havo

Alexandriestraat 40 3067 MR Rotterdam

Schoolfoto van Emmauscollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap voor Vwo en Havo

In het kort

Toelichting van de school

Het Emmauscollege is een open katholieke school en ontleent haar naam en haar devies 'Samen op weg' aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. Voor onze school richtinggevend in het Emmausverhaal is de mens die zoekt en vraagt, de ander de hand reikt en aanvaardt, de bereidheid heeft om te luisteren en te zien en samen op weg te gaan. (zie verder in het menu Identiteit).
Het Emmauscollege streeft er naar een kwaliteitsschool te zijn, waar zorg voor de leerlingen een veilig klimaat schept, dat uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid en maximale ontplooiing van talenten. De school staat open voor iedereen die vorming en onderwijs, gebaseerd op bovengenoemde beginselen, respecteert.

Kenmerken van de school

 • Samen op weg; warm en veilig
 • Ruimte voor talent
 • Uitdagend en cultureel
 • Activerend en motiverend
 • Overzichtelijk en betrouwbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1703

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven