Erasmiaans Gymnasium

Wytemaweg 25 3015 CN Rotterdam

Schoolfoto van Erasmiaans Gymnasium

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg en aandacht voor ieder individu in alle geledingen op het Erasmiaans Gymnasium is een belangrijke pijler van de school. Het welbevinden van eenieder zorgt voor een goede leef- en leeromgeving, waarin leren, ontwikkelen, omgaan met en zorgen voor elkaar gestimuleerd worden. In het Zorgplan beschrijven we wat er aan zorg op school gebeurt. Deze beschrijving is niet uitputtend maar geeft wel de essentie weer van onze taakopvatting.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven