Wolfert Tweetalig

Bentincklaan 280 3039 KK Rotterdam

  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van zowel tweetalig havo als tweetalig vwo liggen boven het landelijk gemiddelde. De slagingspercentages van de leerlingen van Wolfert College liggen onder het landelijk gemiddelde. De getoonde gegevens zijn een combinatie van Tweetalig en College.
Er wordt hard gewerkt aan een kwaliteitsimpuls bij Wolfert College.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers van zowel tweetalig havo als tweetalig vwo liggen grotendeels boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde examencijfers van de leerlingen van Wolfert College liggen grotendeels onder het landelijk gemiddelde. De getoonde gegevens zijn een combinatie van Tweetalig en College.
Er wordt hard gewerkt aan een kwaliteitsimpuls bij Wolfert College.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er vinden diverse externe evaluaties plaats. Een overzicht hiervan staat hieronder.

Terug naar boven