Wolfert Tweetalig

Bentincklaan 280 3039 KK Rotterdam

  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig
  • Schoolfoto van Wolfert Tweetalig

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wolfert Tweetalig legt weliswaar de nadruk op tweetalig onderwijs en internationalisering in de onderbouw, toch ligt het percentage leerlingen dat in de bovenbouw kiest voor een profiel NT & NG ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Wolfert Tweetalig is onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep.In het schoolplan 2022-2026 staan de strategische doelen van de diverse Wolfert scholen beschreven. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alleen als leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, kunnen ze zich goed ontwikkelen. Daarom doen wij ons best om ervoor te zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. In deze brochure leest u op welke manier wij dat doen. Dit doen we altijd samen met de ouders en de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven