Thorbecke Voortgezet Onderwijs, locatie Prinsenlaan

Bezoekadres: Prinsenlaan 82 3066 KA Rotterdam

  • Alle leerlingen in de onderbouw werken met Thorbecke-uren. Echte keuzes maken!
  • Veel jongens en meisjes doen niets liever dan voetballen. In de highschool Voetbal krijgen de leerlingen 4 uur per week techniekttraining.
  • Thorbecke werkt samen met Lucia Marthas. Bij danstalenten die de vooropleiding volgen staan de danstrainingen grotendeels in het rooster.
  • Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben hun eigen afdeling op de bovenste verdieping. Hier zijn (bijna) alle lessen en staat je kluisje.
  • Thorbecke Prinsenlaan heeft een mooi gebouw en ligt naast metrostation Prinsenlaan.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe ouders en leerlingen over de school denken. We krijgen veel informatie via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Als aanvulling vragen we regelmatig aan alle ouders en alle leerlingen om hun mening te geven over de school.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Thorbecke Prinsenlaan heeft sinds oktober 2012 het keurmerk Veilige School.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om goed geïnformeerd te worden door ouders. Daarom wordt er regelmatig gepeild hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven