Thorbecke Voortgezet Onderwijs, locatie Prinsenlaan

Bezoekadres: Prinsenlaan 82 3066 KA Rotterdam

  • Om sport, dans en onderwijs goed te combineren hebben onze topsporters, topdansers en de vwo-ers een
bijzonder rooster met Thorbecke-uren.
  • De trainingen van de highschools Voetbal, Basketbal, Hockey en Handbal richten zich op het ontwikkelen van een goede techniek.
  • Veel jongens en meisjes doen niets liever dan voetballen. In de highschool Voetbal krijgen de leerlingen 4 uur per week techniekttraining.
  • Thorbecke werkt samen met Lucia Marthas. Bij danstalenten die de vooropleiding volgen staan de danstrainingen grotendeels in het rooster.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen zijn topsporters. Deelname aan grote internationale toernooien, zoals WK's of de Olympische Spelen, levert wel eens  vertraging in hun schoolloopbaan op. Ook mogen ze van het Ministerie van Onderwijs -gezien hun hoge trainingsvolume- twee jaar over hun examen doen. Helaas telt dat dan in de statistieken als twee schooljaren
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen combineren (top)sport of (top)dans met school. Ze trainen veel, tot wel 20 uur per week, en weten dit - mede door de uitgekiende begeleiding op Thorbecke- toch goed met school te combineren.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven