Thorbecke Voortgezet Onderwijs, locatie Prinsenlaan

Bezoekadres: Prinsenlaan 82 3066 KA Rotterdam

  • Om sport, dans en onderwijs goed te combineren hebben onze topsporters, topdansers en de vwo-ers een
bijzonder rooster met Thorbecke-uren.
  • De trainingen van de highschools Voetbal, Basketbal, Hockey en Handbal richten zich op het ontwikkelen van een goede techniek.
  • Veel jongens en meisjes doen niets liever dan voetballen. In de highschool Voetbal krijgen de leerlingen 4 uur per week techniekttraining.
  • Thorbecke werkt samen met Lucia Marthas. Bij danstalenten die de vooropleiding volgen staan de danstrainingen grotendeels in het rooster.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven