Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie De Burcht

Carnissesingel 24 3084 NA Rotterdam

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie De Burcht

In het kort

Toelichting van de school

U bent geïnteresseerd in onze school en dat vinden we fijn. We zijn een kleinschalige reformatorische onderwijsvoorziening in Rotterdam. Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen uit de achterban en voedingsgebied van het Wartburg College in Rotterdam die nog geen onderwijs kunnen volgen in regulier voortgezet onderwijs. Met deze voorziening geven we vorm aan de wens van het Wartburg College om leerlingen een passende onderwijsplaats te bieden. Doel van onze school is om leerlingen voor te bereiden op integratie in het regulier voortgezet onderwijs van het Wartburg College. 

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t
  • havo
  • atheneum

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven