Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef

Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam

  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête is in het voorjaar van 2023 afgenomen onder de leerlingen. 

vmbo = alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2

vmbo-b = basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 en 4

vmbo-k = kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 en 4

vmbo-(g)t = gemengde leerweg en GPlus leerjaar 3 en 4

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed en veilig (pedagogisch) klimaat vinden wij een basisvoorwaarde voor ons onderwijs. Tijdens de mentorlessen, maar ook bij andere activiteiten in de school wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven. Onderwerpen die b.v. aan de orde komen zijn: pesten, omgang met elkaar, sociale vaardigheden, omgaan met internet en veiligheid in het verkeer. In leerjaar 1, 2 en 3 gaan de leerlingen op kamp. Het doel hiervan is samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel te bevorderen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Enkele keren per jaar voeren we gesprekken met ouders en de leerling. Ook ouderavonden zijn actieve bijeenkomsten waar ouders en leerling samen aan de slag gaan.

 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven