Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef

Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam

 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, Beroepencollege De Swaef

In het kort

Toelichting van de school

Beroepencollege De Swaef is dé locatie voor beroepsgericht vmbo-onderwijs.

Leren door doen
In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen het vak MijnBeroep. Ze gaan tijdens deze lessen praktisch aan de slag in de verschillende beroepsgerichte profielen. Leerlingen kiezen hun profiel voor het vervolg van het vmbo op basis van ervaringen.

Zorg nodig?

Zorg en begeleiding is belangrijk! Voor alle leerlingen, maar zeker voor leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte. We willen de zorg bieden die een leerling nodig heeft om op een positieve manier de onderwijsloopbaan op onze locatie te vervolgen. 

Vanuit onze christelijke visie op onderwijs bieden we een veilig pedagogisch klimaat vanuit de Bijbelse opdracht: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Kenmerken van de school

 • Reformatorisch
 • Beroepencollege
 • Leren werkt!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
658

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?