Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam

  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès
  • Bij het IBC ligt de focus op Business: de leerlingen starten o.a. een eigen bedrijf.
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

 In februari 2023 is de enquête afgenomen onder alle leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquêtes onder ouders zijn in februari 2022 afgenomen onder alle ouders van alle leerlingen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven