Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam

  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès
  • Bij het IBC ligt de focus op Business: de leerlingen starten o.a. een eigen bedrijf.
  • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is met name ingezet op het vasthouden van het niveau van de leerling. In het verleden organiseerde onze locatie nogal eens een “glijbaan”: leerlingen kwamen in een lager niveau terecht dan waarop ze binnenkwamen. Op dit moment is daar een duidelijk programma voor geformuleerd, waarbij juist opstroom gestimuleerd wordt. Daarvoor zijn opstroomprogramma’s geformuleerd. In de cijfers is duidelijk te zien dat het dit effect heeft. Met name voor het VWO (waarbij afstroom uiteraard de enige optie is) is er nog werk te doen. De verwachting is dat ook dit op orde komt. Onze school heeft een stuurgroep opbrengsten die alle cijfers op dit punt nauwgezet volgt en duidelijke maatregelen mogelijk maakt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De cijfers liggen voor alle niveaus boven het landelijk gemiddelde. Dat is een reden tot dankbaarheid. Het is van belang om alert te blijven op deze opbrengsten. Als locatie hebben we daar gestructureerd aandacht voor.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen boven het landelijk gemiddelde. In teams, secties en ook schoolbreed is gestructureerd aandacht om deze resultaten te behouden en nog verder te verbeteren.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op alle indicatoren heeft de inspectie geoordeeld dat onze school voldoende fuctioneert. Onze school valt daarom onder een normaal inspectietoezicht.

Terug naar boven