Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam

 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès
 • Bij het IBC ligt de focus op Business: de leerlingen starten o.a. een eigen bedrijf.
 • Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès

In het kort

Toelichting van de school

Afgelopen jaren heeft de locatie Guido de Brès veel aandacht gegeven aan de opbrengsten. Dit heeft een gezamenlijk gevoel van
verantwoordelijkheid in de school teweeg gebracht en zich vertaald in prima opbrengsten. Dit gaat gepaard met een goede onderlinge sfeer en een school waar leerlingen zich veilig voelen en respectvol behandeld worden.

In ons onderwijs gaat het allereerst om de werken van de Heere God in de schepping. Dit betekent aandacht voor de talenten van onze leerlingen om het wonder van deze werken op te merken. We moeten als school de talenten van onze leerlingen zoveel mogelijk tot ontplooiing laten komen. En dan bedoelen wij talenten in de brede zin van het woord, zowel intellectuele als sociale en bijvoorbeeld
creatieve talenten. Ons schoolplan heeft de titel: Focus op talenten. Verdiepend, verbredend en veelzijdig.

Verdiepend zien we terug in de organisatie van leeskringen, masterclasses, verdiepende modules op velerlei terrein. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan de kernvakken rekenen, taal en Engels.

Het verbredende wordt zichtbaar op het gebied van het vormgeven aan burgerschap. De inspectie beoordeelt onze locatie in dit opzicht als een voorhoedeschool. Onze school neemt verantwoordelijkheid voor de stad Rotterdam. In het kader van het realiseren van een joods kindermonument heeft onze school in 2013 de eretitel “Rotterdammer van het jaar” gekregen.

Het veelzijdige van ons onderwijs is te zien in het vernieuwende aanbod. Dit wordt vormgegeven voor het VWO door een nieuwe gymnasium-TTO-stream, een International Business College en Technohavo voor het HAVO en een nieuwe MAVO voor de VMBO-stream.

Kenmerken van de school

 • reformatorisch
 • verbredend
 • verdiepend
 • veelzijdig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze locatie kent sinds een aantal jaren een stijging van het leerlingaantal. Sinds dit jaar kent onze locatie weer een kleine krimp en stabiliseert het aantal rond de 1500 leerlingen.

De daling in klas 3 heeft te maken met het feit dat VMBO gt klas 3 al wordt meegerekend bij de bovenbouw van VMBO gt. De stijging in klas 4 bij HAVO en VWO is te verklaren door de grote toestroom van o.a. de locatie Marnix en Driestar Lekkerkerk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1437

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?