GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO

Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

Schoolfoto van GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We zijn tevreden over het rendement van het onderwijs aan de leerlingen op de GSR, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Uitgaande van het instroomadvies doen de leerlingen het goed in doorstroom en voor wat betreft het niveau waarop het diploma behaald wordt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We constateren met dankbaarheid dat onze leerlingen goede resultaten behalen en zorgen voor mooie slaagpercentages. De verschillen tussen het schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) blijven binnen de daarvoor door de Inspectie gehanteerde normen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn tevreden over het niveau waarop de leerlingen hun diploma halen. Ten opzichte van het landelijke beeld doen de GSR-leerlingen het in het algemeen goed. In de bijlage vindt u de vergelijking van de slagingspercentages van de GSR ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie voor het onderwijs volgt de opbrengsten per school en doet daarvan verslag.
Jaarlijks wordt de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel gepubliceerd (als bijlagen in Vensters in te zien).

Terug naar boven