GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO

Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

Schoolfoto van GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO

In het kort

Toelichting van de school

De GSR is een school voor en door christenen waar leerlingen voortgezet onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past. Als schoolgemeenschap delen we het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We leren en leven bij een open Bijbel. Als mensen zijn we geschapen naar Gods beeld en geroepen om Jezus na te volgen. Vanuit die overtuiging helpen we leerlingen om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen, talenten te ontplooien en oog te krijgen voor de wereld om ons heen. Zo vormen we op school een brug naar een vervolgopleiding én een toekomstige plek in de samenleving. Een positie waar de jongeren van betekenis zijn voor de maatschappij.

Kenmerken van de school

 • nieuwsgierigheid
 • resultaat
 • geloof delen
 • liefde

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De GSR is een brede scholengemeenschap met een sterke streekfunctie. In de beroepsgerichte leerwegen wordt de opleiding in de sector economie aangeboden. De leerlingpopulatie heeft een relatief groot aandeel binnen de opleidingen havo en vwo (inclusief gymnasium).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1090

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?