VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80 3076 AJ Rotterdam

Schoolfoto van VSO Op Zuid

Contactgegevens

VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam

Telefoon:
0102930808
Schoolwebsite:
www.accent-vso.nl/scholen/op-zuid
E-mailadres:
vso-opzuid@cvoaccent.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Aantal scholen:
36
Aantal leerlingen:
19893
Website schoolbestuur:
www.cvo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Koers VO

Terug naar boven