STC vmbo college

Westzeedijk 487 3024 EL Rotterdam

  • In de mediatheek kun je digitaal informatie opzoeken en boeken lenen, maar ook in alle rust je huiswerk maken.
  • Samen, de leerling, ouders en school, zorgen we voor een optimaal leerresultaat.
  • Leren gaat het beste als je lekker in je vel zit. Daarom doe je bij ons veel aan sport.
  • Voor de technieklessen gaan de leerlingen naar het gebouw van STC Group aan de Lloydstraat.
  • Schoolfoto van STC vmbo college

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilig schoolklimaat

De medewerkers van onze school zorgen samen met de leerlingen voor een positief en veilig schoolklimaat waarin de nadruk ligt op het voorkomen van onveilig gedrag en onveilige situaties. In direct contact met ouders, leerlingen en personeel is hier dagelijks aandacht voor.
We hebben 6 gouden regels: 

1. We behandelen elkaar met respect
2. Petjes, mutsen, capuchons en trainingspakken zijn niet toegestaan
3. In de klas? Telefoon uit!
4. Eten en drinken mag alleen in de kantine en buiten het gebouw
5. Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
6. Roken is niet toegestaan in onze gebouwen

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders spelen een belangrijke rol tijdens de opleiding van hun zoon of dochter. Om te kijken hoe tevreden ouders zijn over de school van hun kind wordt regelmatig op beide vmbo-locaties een onafhankelijk onderzoek gedaan. Vorig jaar deed ruim 70% van de ouders mee aan het onderzoek. De locatie Anthony Fokkerweg scoorde een 8,0 en de Westzeedijk zelfs een 8,6. Ouders op de Westzeedijk zijn vooral erg tevreden over de aansluiting van het onderwijs op het niveau van het kind en de ICT-middelen (gemiddeld een 9,0) en over de mentor (gemiddeld een 8,9). In geen enkele categorie scoort de Westzeedijk lager dan een 8,2. Op de Anthony Fokkerweg zijn ouders het meest tevreden over de aansluiting van het onderwijs op het niveau van het kind (8,6) en over de ICT-middelen (8,7). 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven