Auris College Rotterdam

Malmöpad 60 3067 PW Rotterdam

Schoolfoto van Auris College Rotterdam

In het kort

Toelichting van de school

Auris is professioneel partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. We doen dat zelf, samen met anderen, of weten de weg naar andere aanbieders. Wij starten vanuit de vraag van de cliënt en gaan in dialoog op zoek naar antwoorden. Auris streeft naar optimale participatie van de cliënt en leerling in de maatschappij.

De kernwaarden van Auris zijn:
·        de cliënt centraal,
·        intern en extern verbinden
·        rekenschap en resultaat

Auris bestaat uit speciaal onderwijsscholen, voortgezet speciaal onderwijs scholen, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris biedt onderwijs aan so-leerlingen en vso-leerlingen. Daarnaast begeleidt Auris Dienstverlening leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven