Avicenna College

Strevelsweg 700 (nevenlocatie) 3083 AS Rotterdam

 • Ons hoofdgebouw aan de Montessoriweg
 • Schoolfoto van Avicenna College
 • Schoolfoto van Avicenna College
 • Schoolfoto van Avicenna College

In het kort

Toelichting van de school

Het Avicenna College heeft als missie om ambitieus, excellent Islamitisch voortgezet onderwijs te verzorgen, waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust op een succesvol vervolg. Een veilige leeromgeving, praktiseren van het geloof en talentontwikkeling gaan bij ons samen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze islamitische kinderen een mooie toegevoegde waarde hebben voor de Rotterdamse dan wel de Nederlandse samenleving. Deze kinderen van nu zijn immers de vakmannen/-vrouwen, managers en artsen van morgen. 

We hebben de volgende afdelingen: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-tl/mavo, havo en vwo. 

In de klas wordt er gewerkt met het RTTI en OMZA model. Het kind staat hierin centraal en wordt extra begeleid op het domein waar het kind moeite mee heeft. Het Avicenna College biedt ook:

 • Talentontwikkeling: sport, kunst & cultuur en drama lessen. Voor leerlingen in de onderbouw havo/vwo bieden wij ook de mogelijkheid om Cambridge Engels en lessen research and discovery te volgen.  
 • Schooluitjes: Parijs, Londen, Rome, attractiepark, museum bezoek, sportdagen en schaatsen.  
 • Ondersteuningsteam: teamleider zorg, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werk, remedial teacher en schoolpsycholoog.  


Kenmerken van de school

 • Excellent en ambitieus
 • Islamitische identiteit
 • Burgerschap
 • Talentontwikkeling
 • VWO plusklas

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven