Schreuder College Taborstraat

Robert Fruinstraat 37 3021 XB Rotterdam

Schoolfoto van Schreuder College Taborstraat

In het kort

Toelichting van de school

De locatie Taborstraat richt zich op VMBO (theoretisch leerweg) en HAVO (t/m HAVO5) leerlingen. Het Schreuder College gaat in samenwerking met een reguliervoortgezet onderwijs school onderzoeken of deze leerlingen een reguliervoortgezet onderwijs diploma kunnen behalen. Zo niet, wordt de leerling demogelijkheid geboden om deel te nemen aan het staatsexamen op het SchreuderCollege. Indien het voor leerlingen qua niveau of qua gedrag niet mogelijk is,wordt hen de mogelijkheid geboden IVIO diploma’s te behalen.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?