De Passie Rotterdam

Ulaanbaatarplein 6 3072 JP Rotterdam

  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als je bij ons op school komt, doen we er erg ons best voor dat je in een brugklas van het juiste niveau komt: vmbo-tl, havo of vwo, of in een dakpanklas vmbo-tl/havo of havo/vwo. Aan het einde van de brugklas bepalen we of je in klas 2 verder gaat op vwo-, havo- of vmbo-tl-niveau.

De laatste jaren lukt het veel leerlingen om in klas 3 op een hoger niveau te zitten dan het advies dat ze van de basisschool gekregen hebben.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaar in jaar uit halen onze leerlingen nette resultaten voor de schoolexamens en de centrale examens. De gemiddelden daarvan liggen dicht bij elkaar: onze schoolexamens hebben kennelijk het juiste niveau. Met de centrale examens scoren we even goed als de scholen waarmee we vergeleken worden.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de onderwijsinspectie een aantal onderwerpen op onze school onderzocht. Op al deze punten hebben we gemiddeld gescoord. Natuurlijk zijn we blij dat ons onderwijs goed genoeg is. Maar we willen meer. Daarom werken we er elke dag hard aan om het steeds een stapje beter te doen.

Terug naar boven