De Passie Rotterdam

Ulaanbaatarplein 6 3072 JP Rotterdam

  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als je bij ons op school komt, doen we er erg ons best voor dat je in een brugklas van het juiste niveau komt: vmbo-tl, havo of vwo, of in een dakpanklas vmbo-tl/havo of havo/vwo. Aan het einde van de brugklas bepalen we of je in klas 2 verder gaat op vwo-, havo- of vmbo-tl-niveau.

De laatste jaren lukt het veel leerlingen om in klas 3 op een hoger niveau te zitten dan het advies dat ze van de basisschool gekregen hebben.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Omdat we er goed op letten dat je onderwijs krijgt op het juiste niveau, hoeven weinig leerlingen een jaar over te doen. Vooral in de bovenbouw van het vmbo-tl blijven op onze school opvallend weinig leerlingen zitten en haalt dus een heel groot deel van de leerlingen in één keer zijn of haar diploma.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaar in jaar uit halen onze leerlingen nette resultaten voor de schoolexamens en de centrale examens. De gemiddelden daarvan liggen dicht bij elkaar: onze schoolexamens hebben kennelijk het juiste niveau. Met de centrale examens scoren we even goed als de scholen waarmee we vergeleken worden.


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het motto van onze school is 'jouw bestemming, onze passie!' Omdat we echt in jouw bestemming geloven, vinden we het heel belangrijk dat je op en na onze school steeds op de juiste plek terechtkomt.

Daarbij helpen we je op verschillende momenten, bijvoorbeeld wanneer je een profiel voor de bovenbouw moet kiezen en natuurlijk welke opleiding je na de Passie gaat doen. Daarom laten we je in de derde klas één of twee weken stage lopen, en geven we ruime mogelijkheden om een dagje mee te lopen bij een vervolgopleiding die jou aanspreekt.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de onderwijsinspectie een aantal onderwerpen op onze school onderzocht. Op al deze punten hebben we gemiddeld gescoord. Natuurlijk zijn we blij dat ons onderwijs goed genoeg is. Maar we willen meer. Daarom werken we er elke dag hard aan om het steeds een stapje beter te doen.

Terug naar boven