De Passie Rotterdam

Ulaanbaatarplein 6 3072 JP Rotterdam

  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam
  • Schoolfoto van De Passie Rotterdam

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op onze school houden we van diversiteit. Daarom hebben we ons niet in één of meer richtingen gespecialiseerd. Wat je na de Passie ook maar wilt gaan doen, wij bereiden je er zo goed mogelijk op voor.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Elk jaar stellen we ons opnieuw doelen die we voor het nieuwe schooljaar belangrijk vinden. Dit schooljaar willen we onze leerlingen echt 'zien': wie ben je, wat heb je nodig en hoe kunnen wij je het beste geven wat je nodig hebt en wat past bij wie je bent? Die doelen hebben we dan ook als schoolplan hierboven geplaatst.

We zijn één van de vier Passie-scholen in Nederland, die samen een 'strategisch beleidsplan' hebben. Een fleurige versie daarvan vind je op https://www.depassiescholen.nl/onderwijs/strategisch-beleidsplan-2017-2021.

Wat betreft onderwijs werken alle Passie-scholen er verder aan dat

- je steeds zelfstandiger wordt met leren

- je niet alleen uit boeken leert

- we rekening houden met verschillen tussen jou en andere leerlingen

- je je talenten ontwikkelt

- leerlingen met en van elkaar leren

- je de Bijbel belangrijk vindt in je leven op school en buiten school

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Passie Rotterdam staat erom bekend dat de docenten, mentoren en zorgmedewerkers kundige en persoonlijke begeleiding bieden aan leerlingen bij de meest voorkomende problemen met leren, gezondheid en hoe je in je vel zit. De mentoren spelen een centrale rol in de dagelijkse begeleiding van leerlingen. In moeilijker situaties organiseert de zorgcoördinator intensievere begeleiding of zorg.

We geven bijzondere aandacht aan de begeleiding van AD(H)D, dyslexie, dyscalculie en stoornissen binnen het autistisch spectrum, en aan remedial teaching en schoolmaatschappelijk werk.

Voor meer informatie verwijzen we naar het zorgplan en het schoolondersteuningsprofiel hierboven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven