Het Praktijkcollege Centrum

Schietbaanstraat 26 3014 ZX Rotterdam

  • Schoolfoto van Het Praktijkcollege Centrum
  • Schoolfoto van Het Praktijkcollege Centrum
  • Schoolfoto van Het Praktijkcollege Centrum
  • Schoolfoto van Het Praktijkcollege Centrum
  • Schoolfoto van Het Praktijkcollege Centrum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Wij bieden de mogelijkheid om verschillende certificaten, (deel)diploma's en branchediploma's te halen voor bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels of voor de praktijkvakken. Iedere leerling heeft een digitaal portfolio. Al vanaf het eerste leerjaar kan de leerling certificaten behalen voor goed afgeronde schoolvakken. Dit certificaat komt in het portfolio te staan. Het portfolio wordt daarmee een overzicht van wat de leerling tijdens de schoolloopbaan heeft bereikt.

Vanaf het derde schooljaar wordt er gestart met de afname van IVIO-examens. Dit zijn landelijk erkende examens voor diverse vakken, waaronder Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap en sociale vaardigheden op het werk.

Branchecertificaten of -diploma's zijn landelijk erkend binnen de betreffende branche, zoals Winkelmedewerker of Werken in de logistiek (detailhandel), Werken in de keuken (horeca), Werken in de metaal (techniek) of Basisvakopleiding schoonmaak met de aanvullende module Gezondheidszorg (facilitair).

Uiteindelijk verlaten onze leerlingen de school met een diploma Praktijkonderwijs. Een klein aantal leerlingen gaat nog verder met 'Lerend werken'. Dit betekent dat de leerling, naast zijn of haar stage, nog een mbo niveau 1 opleiding volgt bij ons op school. Dit wordt de Entreeopleiding genoemd. 

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het percentage leerlingen dat bij ons uitstroomt naar bestendige arbeid hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven