Roncalli mavo

Tattistraat 3 3066 CE Rotterdam

  • Schoolfoto van Roncalli mavo
  • Schoolfoto van Roncalli mavo
  • Schoolfoto van Roncalli mavo
  • Schoolfoto van Roncalli mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Aanmelding en inschrijving

Mavo kansklas: Advies VMBO KL t/m VMBO TL. Voor de mavo kansklas vragen we een naast één van de genoemde adviezen een pleidooi van de docent van groep 8. Alleen als de docent van groep 8 achter de aanmelding voor de mavo kansklas staat, is het mogelijk om voor de mavo kansklas aan te melden.

Mavoklassen: Advies VMBO GL, VMBO GL t/m VMBO TL of VMBO TL

Havo kansklas: VMBO TL t/m HAVO of HAVO

Aantal beschikbare plaatsen: In klas 1 biedt de Roncalli mavo plaats aan 175 leerlingen.

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij de Roncalli mavo? Vult u het inschrijfformulier in via de website  en/of neemt u contact met de administratie (010 420 56 93 / ronca.mavo@roncallimavo.nl)

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven