Roncalli mavo

Tattistraat 3 3066 CE Rotterdam

 • Schoolfoto van Roncalli mavo
 • Schoolfoto van Roncalli mavo
 • Schoolfoto van Roncalli mavo
 • Schoolfoto van Roncalli mavo

In het kort

Toelichting van de school

De Roncalli Mavo biedt modern onderwijs op het niveau vmbo-tl, in een kleinschalige setting op één locatie. Wij zijn een school waarin we samen met de leerlingen elke dag leren, in een plezierige en veilige sfeer en waar ieder de ruimte krijgt zichzelf te zijn.   Kenmerkend voor de Roncalli Mavo: ons onderwijsaanbod is georganiseerd in een flexibel lesrooster, waarin de leerlingen de ruimte hebben keuzes te maken. Naast de vaklessen in een verlengde lestijd (80 minuten per les), bieden wij onze leerlingen een keuze tussen huiswerkuren, vakgerichte ondersteuning, studievaardigheden, of andere begeleidingsvormen. Zij kunnen in deze uren ook kiezen voor een profiel, gericht op de interesses en talenten van de leerling. Ons onderwijs vindt plaats in een digitale leeromgeving, met de iPad als leermiddel.

Kenmerken van de school

 • alle kinderen kunnen leren
 • thuiswerkvrij
 • iPad-onderwijs
 • 3 vakken per dag (flexrooster)
 • elke dag studiebegeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
373

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven