Horeca Vakschool Rotterdam

Noordsingel 72 3032 BG Rotterdam

  • Schoolfoto van Horeca Vakschool Rotterdam
  • Schoolfoto van Horeca Vakschool Rotterdam

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op de HVsR is de doorstroom optimaal, zittenblijven is uitzonderlijk. Passende zorg en individuele aandacht in combinatie met vakken in de eigen interessesfeer motiveert leerlingen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De Horeca Vakschool Rotterdam staat aan de basis van vervolgopleidingen op het mbo. Met name het behalen van een startkwalificatie (mbo-2) in één jaar na het behalen van het vmbo-diploma op de HVsR, is een sterke troef in handen van onze vakschool. Met de kader+ variant, zijnde Nederlands, Engels, wiskunde en economie op TL-niveau en Duits op kaderniveau, is toelating tot mbo-4 opleidingen geborgd.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2014 is de HVsR bezocht door de Inspectie, de school behoudt het Basis-arrangement.

Terug naar boven