Experience College

Spaanseweg 101 3028 HW Rotterdam

  • Schoolfoto van Experience College
  • Schoolfoto van Experience College
  • Schoolfoto van Experience College
  • Schoolfoto van Experience College
  • Schoolfoto van Experience College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de onderbouw krijgen leerlingen 8 XL-lessen per week in de volgende domeinen:

- Media & Business
- Health & Care
- Technology
- Art & Tech

Vanaf klas 3 gaan ze één van de drie profielen kiezen, waarin ze dan 8 uur praktijklessen krijgen.
Daarnaast krijgen ze 4 uur Keuzevakken uit het gekozen profiel, of uit een ander profiel.

- MVI  Media, Vormgeving & ICT
- Z&W Zorg & Welzijn
- PIE - Produceren, Installeren & Energie

De keuzevakken zijn onder andere:
Film, Vlog en Fotografie
Sign & Lasercut
Tekenen, Schilderen en Illustreren
Typografie
Applicatiebeheer & App maken
Licht, Geluid en Decor

EHBO
Uiterlijke verzorging
Facilitaire dienstverlening
Catering & Inrichting
Haarverzorging

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan voor het Experience College is nog volop in ontwikkeling.

Kernonderdelen die er in zullen staan zijn:

- Het Experience College moet een fijne school zijn, voor zowel leerlingen als personeel.
- De focus ligt op eigenaarschap van het proces van de leerlingen, wat we bewerkstelligen door de kernwaarden: Experimenteren, Onderzoeken, Creëren en Ontdekken.
- Leerlingen krijgen veel praktijk in prachtige klaslokalen, ook in de onderbouw!
- Er wordt veel Technology toegepast in de lessen.
- Een leerling wordt goed voorbereid op zijn keuze voor een profiel in klas 3 én op zijn keuze voor een MBO vervolgopleiding.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ook al ligt de focus van de school op onderwijs, wij bieden voor ondersteuning in het leerproces van de leerling.
In het ondersteuningsteam hebben we geschoold personeel dat uw kind kan begeleiden bij lees- of rekenproblemen en sociale problemen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven