Mavo Centraal

Stationssingel 70 3033 HJ Rotterdam

  • Mavo Centraal ligt aan de Stationssingel, op 2 minuten lopen van Centraal Station.
  • Schoolfoto van Mavo Centraal
  • Schoolfoto van Mavo Centraal
  • Schoolfoto van Mavo Centraal

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op de indicator 'Onderwijspositie t.o.v. advies po' scoort Mavo Centraal op basis van het driejaargemiddelde in 2021 boven de norm. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op de indicator 'onderbouwsnelheid' scoort Mavo Centraal op basis van de resultaten van de afgelopen drie jaar boven de norm van de Inspectie van het Onderwijs.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs monitort de onderwijskwaliteit van de school jaarlijks op basis van de onderwijsresultaten. Op alle indicatoren waarop de Inspectie haar oordeel baseert, scoort Mavo Centraal in 2021 boven de norm. In november 2018 en in december 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs Mavo Centraal ook bezocht. Op basis hiervan heeft de Inspectie een positief oordeel gegeven. 

Terug naar boven