De Theaterhavo/vwo

Pieter de Hoochstraat 29 3024 CP Rotterdam

  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Wij hebben twee gebouwen. Dit is het gebouw waar de onderbouwleerlingen voornamelijk les hebben.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Van een school die naast veel aandacht voor kunstvakken de inrichting van de algemene vakken traditioneel had ingericht, ontwikkelt de THV zich naar een school met bredere aandacht voor talenten, kwaliteiten en beperkingen in de cognitieve vakken. De inrichting van het onderwijs doet een toenemend appel op zelfstandigheid van de leerlingen. Deze overgang naar eigenaarschap gaat naast aanpassingsperikelen en soms frustratie gepaard met plezier en uiteindelijk mooie resultaten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de ontwikkeling van hun kind als individuele persoonlijkheid, inclusief de cognitieve ontwikkeling. Op de THV heerst een veilig klimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen en durven zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven