De Theaterhavo/vwo

Pieter de Hoochstraat 29 3024 CP Rotterdam

  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Schoolfoto van De Theaterhavo/vwo
  • Wij hebben twee gebouwen. Dit is het gebouw waar de onderbouwleerlingen voornamelijk les hebben.

Profielkeuze

Toelichting van de school

De Theaterhavo/vwo biedt alle profielen aan.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Met dit schoolplan luidde de school een nieuwe periode in. Nu de school volgroeid is, is het streven om het creatieve en ondernemende profiel te versterken en uit te bouwen. De wereld om ons heen verandert en daarmee veranderen tevens de eisen die gesteld (moeten) worden aan onze leerlingen. We zullen de lat voor het ruim voldoende ambitieniveau van onze leerlingen toch hoger gaan leggen. In het onderwijskundige gedeelte van dit schoolplan zullen we nader ingaan op de manier waarop de THV dat hoopt te bereiken en waarom we dit nodig achten.

We hebben nadrukkelijk geprobeerd voorzichtig te zijn met het plannen van het tijdpad van de beleidsvoornemens. Ook hoge ambities behoren een realiteitsgehalte te bezitten en derhalve zijn we uitgegaan van realiseerbare doelen. Anderzijds zijn sommige beleidsvoornemens al in volle gang. We denken dus een goede middenweg te hebben gevonden.

Update oktober 2021:

De Theaterhavo/vwo heeft het schoolplan verlengt tot komend schooljaar. In 2022/2023 zal het nieuwe schoolplan ingaan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het LMC maakt deel uit van het samenwerkingsverband KOERS VO. De THV kan derhalve gebruik maken van de faciliteiten van het samenwerkingsverband.

Op de THV valt de begeleiding van de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de mentoren. Iedere klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om schoolzaken of om sociaal-emotionele zaken die van belang zijn voor het functioneren van de leerling op school. 

Daarnaast is er een Schoolondersteuningsteam (SOT) dat iedere 6 weken leerlingen bespreekt die extra zorg nodig hebben.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven