Rodenborch-College

T.M. Kortenhorstlaan 4 5244 GD Rosmalen

  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen hebben in een recente enquête aangegeven dat ze de school als prettig en veilig ervaren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Rodenborch-College willen we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Zo ontstaat er een prettige, veilige sfeer. Een belangrijke afspraak op onze school is dat geen enkele leerling wordt gepest. Het lesprogramma voorziet in activiteiten die de sociale vorming ondersteunen. In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de groepsdynamiek in de klas. 

Leerlingen worden expliciet betrokken bij de bespreking van het onderwijs, de begeleiding en de dagelijkse gang van zaken. Verder wordt er samengewerkt met externe partijen die zonodig de school ondersteunen, zoals de politie, HALT, jongerenwerk en maatschappelijk werk.

Tijdens activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek, dans en  bij projecten werken leerlingen vaak intensief samen. Wij zien dat deze gezamenlijke betrokkenheid zorgt voor meer respect en begrip voor elkaar. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat we korte lijntjes hebben met de ouders van onze leerlingen. Uit enquêtes blijkt dat ouders dat waarderen. Ook geven ouders aan dat ze onze school als prettig en veilig ervaren voor hun kinderen en dat ze tevreden zijn met hetgeen wij aanbieden, zowel op gebied van onderwijs als mogelijkheden om talent te ontwikkelen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven