Rodenborch-College

T.M. Kortenhorstlaan 4 5244 GD Rosmalen

  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College
  • Schoolfoto van Rodenborch-College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Veel leerlingen op het Rodenborch-College zitten in leerjaar 3 op het niveau van het advies van de basisschool. In vergelijking met andere scholen zitten meer leerlingen op het Rodenborch-College in leerjaar 3 boven het advies van de basisschool. Deze leerlingen hebben de kans dat ze naar een hoger niveau mochten dan het advies van de basisschool benut. In de brugklas kunnen leerlingen namelijk geplaatst worden in zogenaamde dakpanklassen. Dit zijn klassen waar nog niet gekozen hoeft te worden tussen vmbo-t en havo of tussen havo en vwo. In dit eerste jaar krijgt de leerling de kans te laten zien dat hij naar het hoogste niveau van deze klas kan. Hiermee wordt de keuze voor een afdeling dus met een jaar uitgesteld. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij doen ons best om te voorkomen dat een leerling blijft zitten. Daarvoor is het belangrijk dat een leerling op het juiste niveau instroomt. Door goede samenwerking met de basisscholen slagen we daar goed in. En dat is terug te zien in de cijfers! 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage is al jaren hoog op onze school. Daar zijn we best trots op. Als school zijn we namelijk intensief bezig om het beste uit iedere leerling te halen.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen met goede cijfers hun middelbare school afronden. Maar naast goede schoolprestaties vinden wij het minstens zo belangrijk dat ze ruimte krijgen om hun talenten ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Onze ambitie is dat leerlingen na hun eindexamen de school verlaten als jongvolwassenen die weten wie ze zijn, wat ze kunnen en prettige mensen zijn om mee samen te werken. 

Het gemiddeld eindcijfer is op onze school is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van vervolgopleidingen horen we terug dat onze leerlingen het daar doorgaans goed doen. Het onderwijs dat wij op het Rodenborch-College aanbieden, blijkt goed aan te sluiten. Dat is ook iets waar we de afgelopen jaren veel in hebben geïnvesteerd. Onze school loopt voorop als het gaat om loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) waarbij de doorstroom van de leerlingen centraal staat; binnen de school, met het oog gericht op het vervolgonderwijs en uiteindelijk de arbeidsmarkt.  
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft een onderzoek gedaan naar kwaliteitsverbetering. De kwaliteit van het onderwijs vertoont geen tekortkomingen in de opbrengsten. Op alle onderdelen scoort het Rodenborch (ruim) boven de norm.

Terug naar boven